Дигитална платформа и аудио разкази разкриват тайните на древна Сердика

Под основите на днешната ни столица се крият множество културно-исторически забележителности, които разкриват дългогодишната й история като притегателен център за различни народи.  Тайните на съхраненото наследство от римско време- крепостни стени, обществени сгради, римски вили и други, са популяризирани чрез проект „Истории от древна Сердика“. Основната цел на проекта е да съдейства за дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата чрез дигитални продукти, които да презентират хилядолетната култура на София и археологическото й богатство. Дейностите включват създаване на десет аудио разказа, за древното минало на града, интерактивна карта с маршрути, свързани с древна Сердика, които са достъпни  за широката аудитория на специално създадената за целта интернет платформа: serdica-stories.eu, както и информационни картички с QR кодове.   

Проект „Истории от древна Сердика“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2022 г. от СНЦ „Карпе дием“.