Съществуват седем фолклорни области: Добруджа, Пиринска, Родопи, Северна България, Странджа, Тракия и Шоплука.

Северняшка фолклорна област обхваща Северозападна България и Средна Северна България. Географски областта включва две подобласти – Дунавска хълмиста равнина (без Добруджа) и северната част на Старопланинската система. Границите на областта се очертават на север от Дунав, на юг от Стара планина, на запад от сръбската граница и на изток от Добруджа и Варненско.

Тракийската фолклорна област заема географския регион на Горнотракийската низина. Най-вече заради различия в танцовия фолклор обикновено бива поделена в три подобласти – Западна Тракия (Пазарджишко и Пловдивско) и Източна Тракия (СтарозагорскоХасковскоСливенско и Ямболско).

Странджанската фолклорна област се намира на изток от Тракийската област до Черно море, на север се простира до Варненско, а на юг до границата ни с Турция. По отношение на танцовия фолклор не се различава особено от Източна Тракия, поради което понякога е разглеждана като трета подобласт на Тракия. И все пак музикалният фолклор на Странджа е доста характерен и различим от този в Източна Тракия, вследствие на което много изследователи я разглеждат като отделна фолклорна област.

Шопската фолклорна област включва западната част от Средногорието (Софийското поле и Витоша), българските райони на областта Краище и североизточните райони на Вардарска Македония.

Добруджанската фолклорна област заема североизточната част на България – на север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област.

Македонската фолклорна област обхваща земите на Пиринска, както и на Егейска и по-голямата част на Вардарска Македония които се намират извън България.

Родопската фолклорна област обхваща земите около планината Родопи.

Източник: baiadery.com