За проекта

Проект „Любители на народната музика“
Основната цел на проекта е да съдейства за преодоляването на изолацията от Ковид пандемията в областта на културата и активното включване в културни процеси чрез подпомагане на любителското творчество в сферата на народното пеене.
Дейностите включват разработване на песнопойка, създаване на
информационна интернет платформа, провеждане на три творчески работилници за
народно пеене и организиране на концерт.
Включи се и ти!
Научи повече за фолклорните области в България!
Овладей нови творчески умения!