За нас

Carpe Diem e сдружение в частна полза, създадено през месец март 2014 година.
Carpe Diem цели:

Да подпомогне ограничаването на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България;
Да съдейства за включването на хора в социална изолация и тяхната подготовка за ефективната реализация на пазара на труда;
Да прилага съвременни методи и технологии за развитието на нетрадиционното образование на децата, младежите и възрастните в България;
Да способства за развитие на образованието и обучението в страната в съответствие с изискванията и приоритетите на Европейския съюз;
Да способства за популяризирането и опазването на българските традиции, бит и култура;
Да насърчи организирането на инициативи в сферата на екологията;

Carpe Diem:

Разработва и управлява собствени проекти и програми и участва в национални и международни такива;
Развива консултантска дейност;
Организира и подпомага провеждане на регионални, областни, национални и международни мероприятия и инициативи в сферата на културата, образованието и обучението, екологията, социалните дейности;
Провежда  дискусии и семинари за новостите в образованието и обучението, опазване и популяризиране на българските традиции, бит и култура, екологията и социалната сфера;
Организира курсове за обучение;
Стимулира обмен на идеи и опит посредством лекции, семинари, дискусии и конференции;